Frito-Lay Bold Mix Variety Pack (50 ct.)

by Frito-Lay
Save 14%
$17.45
$14.98

Frito-Lay Bold Mix Variety Pack, 50 count

  • 16 x Cheetos Flaming Hot
  • 8 x Jalapeno Cheetos
  • 8 x Doritos Spicy Nacho
  • 8 x Doritos Spicy Sweet Chili
  • 10 x Chili Cheese Fritos.

Frito Lay variety pack includes:

  • 16 x Cheetos Flaming Hot
  • 8 x Jalapeno Cheetos
  • 8 x Doritos Spicy Nacho
  • 8 x Doritos Spicy Sweet Chili
  • 10 x Chili Cheese Fritos.